Annulering vakantie en de Corona-voucher

Reisorganisaties worden op dit moment geconfronteerd met annuleringen op grote schaal, terwijl zij voor deze reizen vaak al substantiële betalingen hebben gedaan aan vliegtuigmaatschappijen, hotels e.d. Daarnaast worden er op dit moment weinig tot geen boekingen meer gedaan. Daar komt bij dat de reisorganisaties in beginsel verplicht zijn om aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Dit zorgt voor de nodige financiële problemen bij reisorganisaties met mogelijke faillissementen tot gevolg.

Om ‘cashflow’ problemen zoveel als mogelijk te ondervangen, vragen sommige reisorganisaties aan reizigers om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip (de “Corona-voucher”). Voor reizigers kan het verstandig zijn om een dergelijke voucher te accepteren. Dit heeft ermee te maken dat, hoewel de reiziger juridisch gezien recht heeft op terugbetaling van de vooruitbetaalde reissom, deze terugbetaling in de praktijk lang op zich kan laten wachten. In geval van een faillissement van de reisorganisatie voordat de reissom (volledig) is terugbetaald, kan de reiziger de vordering indienen in het faillissement. De reiziger kan er alsdan van uitgaan dat uit het faillissement geen betalingen aan concurrente crediteuren (waarvan de reiziger er één is) worden gedaan.

Indien de reiziger de Corona-voucher accepteert en de reisorganisatie mocht onverhoopt failliet gaan, dan valt de voucher onder de garantieregeling van de SGR en is de reiziger ervan verzekerd dat de vooruit betaalde reissom wordt terugbetaald als is voldaan aan de volgende drie voorwaarden: (1) de reisorganisatie is aangesloten bij de ANVR of de SGR, (2) de voucher voldoet aan de door de SGR voorgeschreven model voucher én (3) de voucher is geaccepteerd vóór 1 juni 2020 (het besluit van de SGR ten aanzien van de Corona-voucher heeft namelijk een tijdelijk karakter en vervalt op 1 juni 2020). De reiziger die de Corona-voucher accepteert, behoudt zijn recht om terugbetaling te verlangen in plaats van het boeken van een reis op een later tijdstip. Maar dit recht op terugbetaling ontstaat niet eerder dan na 6 maanden van uitgifte van de voucher.

Kort en goed: in beginsel heeft de reiziger recht op terugbetaling van de vooruitbetaalde reissom, maar in de praktijk zal een dergelijke terugbetaling langere tijd op zich laten wachten. De reiziger kan terugbetaling juridisch afdwingen, maar daarmee gaat tijd gepaard en in de tussentijd kan de reisorganisatie alsnog failliet gaan. Voor reizigers kan het verstandig zijn om de Corona-voucher te accepteren, nu hieraan de garantie van terugbetaling is gekoppeld in geval van een faillissement van de reisorganisatie. Het advies is wel om de Corona-voucher vóór 1 juni 2020 te accepteren. Indien men na acceptatie van de voucher desondanks toch liever terugbetaling wenst in plaats van een reis op een later tijdstip dan dient men er op bedacht te zijn dat dit pas kan na 6 maanden van uitgifte van de voucher.

LEFF advocaten - Logo

Waldeck Pyrmontsingel 77
6524 BA Nijmegen
T 024 – 200 67 17
F 024 – 744 01 65
E info@leffadvocaten.nl

M Anne Winters 06 – 4318 0220
E anne@leffadvocaten.nl

M Piet Janssen 06 – 8242 9686
E piet@leffadvocaten.nl

M Thom Hermens 06 – 8243 4385
E thom@leffadvocaten.nl