Fraude bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


Verzwijging bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering Een zelfstandig ondernemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen bij ziekte…

LEES MEER

Afboeken openstaande facturen


Afboeken bij meer openstaande facturen Welke factuur valt weg of op welke factuur dient te worden afgeboekt, indien een schuldenaar met meerdere openstaande…

LEES MEER

Koop woning: contractuele boete


De koop gaat niet door: mag de 10% boete een beetje minder zijn? De (ver)koop van een woning gaat niet door en de verkopende partij maakt aanspraak op de in…

LEES MEER

Annulering vakantie


Annulering vakantie en de Corona-voucher Reisorganisaties worden op dit moment geconfronteerd met annuleringen op grote schaal, terwijl zij voor deze reizen…

LEES MEER

Selectieve betaling


Bestuurdersaansprakelijkheid door selectieve betaling? Stel u bent schuldeiser van een vennootschap met een afgescheiden vermogen. De vennootschap verkeert…

LEES MEER

Lockdown


Een volledige lockdown in rechte afdwingen? Het Coronavirus houdt Nederland – en vele andere landen met haar – in de greep. In dat kader zijn er door de…

LEES MEER

Steunmaatregelen ondernemers


Steunmaatregelen voor ondernemers De Rijksoverheid heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel…

LEES MEER

Woonruimtezaken


Vanaf 6 april 2020 tot (in ieder geval) 1 juni 2020 geen ontruimingen in woonruimtezaken? De overheid heeft (onder andere) bekend gemaakt dat zij met de…

LEES MEER

LEFF advocaten - Logo

Waldeck Pyrmontsingel 77
6524 BA Nijmegen
T 024 – 200 67 17
F 024 – 744 01 65
E info@leffadvocaten.nl

M Anne Winters 06 – 4318 0220
E anne@leffadvocaten.nl

M Piet Janssen 06 – 8242 9686
E piet@leffadvocaten.nl

M Thom Hermens 06 – 8243 4385
E thom@leffadvocaten.nl