Bewijs omtrent ontvangst bestelling in Coronatijd

De toename van het aantal online bestellingen gaat gepaard met een stijging van het aantal klachten over pakketvervoerders. Het komt nogal eens voor dat er ergens in de bezorgketen iets misgaat, waardoor het pakketje uiteindelijk niet bij de koper belandt. Zulks, terwijl de verkoper bijvoorbeeld aan de hand van een track & trace code (die door de vervoerder ter beschikking wordt gesteld) denkt te kunnen opmaken dat het pakketje wél bij de koper is afgeleverd. Kan de koper in een dergelijke situatie met recht terugbetaling van de koopsom verlangen? De rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2021:2676) heeft zich onlangs over een dergelijke kwestie uitgelaten.

In de betreffende kwestie stelde de verkoper (een groothandel) zich op het standpunt dat de bestelling aan de koper was afgeleverd. Dat zou immers volgen uit een tracking code. Volgens de verkoper heeft de vervoerder de aflevering van de bestelling bevestigd, waarbij is aangegeven op welke coördinaten de bestelling door de vervoerder is afgeleverd. Dat er geen handtekening van de koper voor ontvangst van de bestelling overgelegd kan worden, komt volgens de verkoper omdat het in de huidige Covid19-periode voor ontvangers van een pakket niet is toegestaan om een handtekening voor ontvangst te plaatsen.

Deze zaak komt in de kern neer op de vraag of aflevering van het product (de bestelling) heeft plaatsgevonden. Op grond van de wet (artikel 7:10 BW of 7:11 BW in geval van een consumentenkoop) geldt dat het risico bij de koop van een bestelling (zijnde een roerende zaak) over gaat op het moment dat de koper de zaak heeft ontvangen. Tot het moment dat de zaak feitelijk in handen is gekomen van de koper is de verkoper dus verantwoordelijk voor het pakket. De bewijslast dat de producten bij de koper zijn aangekomen, ligt bij de verkoper. Het is dus aan de verkoper om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de producten door de koper zijn ontvangen.

De kantonrechter komt in deze zaak tot de conclusie dat een track & trace code of de GPS-coördinaten van de afgeleverde bestelling niet voldoende zijn voor de verkoper om aan de op haar rustende bewijslast te voldoen. Daaruit blijkt volgens de kantonrechter immers niet dat het pakket door de koper feitelijk in ontvangst is genomen. De omstandigheid dat een handtekening van de koper niet kan worden overgelegd, komt voor risico van de verkoper. Het had op de weg van de verkoper gelegen om daar een oplossing voor te zoeken, aldus de kantonrechter.

In deze zaak trekt de verkoper dus aan het kortste eind en moet zij de aankoopsom (vermeerderd met de wettelijke rente) aan de koper terugbetalen.

LEFF advocaten - Logo

Waldeck Pyrmontsingel 77
6524 BA Nijmegen
T 024 – 200 67 17
F 024 – 744 01 65
E info@leffadvocaten.nl

M Anne Winters 06 – 4318 0220
E anne@leffadvocaten.nl

M Piet Janssen 06 – 8242 9686
E piet@leffadvocaten.nl

M Thom Hermens 06 – 8243 4385
E thom@leffadvocaten.nl