EXPERTISE

LEFF advocaten legt zich toe op de rechtsgebieden waar u als (MKB) ondernemer het meest mee in aanraking komt en die voor u als particulier relevant zijn. Aangezien deze rechtsgebieden dikwijls nauw met elkaar verbonden zijn, vinden wij het van belang dat wij u breed kunnen adviseren. Goede juridische dienstverlening is immers maatwerk en een specifieke vraag kan zelden los worden gezien van het ‘complete plaatje’. Wij onderscheiden ons graag als uw sparringpartner en daarbij is een brede juridische blik onmisbaar.

Ook indien u niet zeker weet of uw vraagstuk of geschil bij ons kantoor past horen wij dat graag. We kunnen dan samen bepalen of wij iets voor u kunnen betekenen of u bijvoorbeeld vrijblijvend doorverwijzen naar een andere (juridische) dienstverlener.

EXPERTISE

LEFF advocaten legt zich toe op de rechtsgebieden waar u als (MKB) ondernemer het meest mee in aanraking komt en die voor u als particulier relevant zijn. Aangezien deze rechtsgebieden dikwijls nauw met elkaar verbonden zijn, vinden wij het van belang dat wij u breed kunnen adviseren. Goede juridische dienstverlening is immers maatwerk en een specifieke vraag kan zelden los worden gezien van het ‘complete plaatje’. Wij onderscheiden ons graag als uw sparringpartner en daarbij is een brede juridische blik onmisbaar.

Ook indien u niet zeker weet of uw vraagstuk of geschil bij ons kantoor past horen wij dat graag. We kunnen dan samen bepalen of wij iets voor u kunnen betekenen of u bijvoorbeeld vrijblijvend doorverwijzen naar een andere (juridische) dienstverlener.

LEFF advocaten - Expertise Onderneming en arbeid

ONDERNEMING EN ARBEID

Elke ondernemer heeft te maken met ondernemingsrecht. Direct al bij het opstarten van een onderneming worden er belangrijke keuzes gemaakt. Welke ondernemingsstructuur kiest u, heeft u statuten nodig, neemt u personeel in dienst?

LEFF advocaten staat u met raad en daad bij in de verschillende gebieden van het ondernemingsrecht. Door proactief met u mee te denken, is LEFF advocaten de ideale sparringpartner van uw onderneming.

Het arbeidsrecht is constant aan wijziging onderhevig. Voor een werkgever de belangrijke taak hier strategisch mee om te gaan. Voor de werknemer is het van belang dat diens rechten blijvend worden gerespecteerd. Of het nu gaat om een ontslagkwestie, een reorganisatie, een overname of een re-integratie; LEFF advocaten beschikt over specialistische kennis en (proces)ervaring en adviseren u daar waar nodig.

In de wet- en regelgeving wordt veel waarde toegekend aan contractsvrijheid. Partijen zijn in beginsel vrij af te spreken wat zij willen en met wie zij dat willen. Soms worden afspraken duidelijk vastgelegd in een overeenkomst of contract, maar het komt ook voor dat er niets op schrift is gesteld maar dat er wel verbintenissen tussen partijen bestaan. LEFF advocaten adviseert u graag bij uw vragen rondom contracten, maar adviseert u nog liever voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst. Problemen voorkomen is immers beter dan genezen.

De ervaring leert dat er zowel bij huurders als bij verhuurders onduidelijkheid kan bestaan over hun rechtspositie. De wetgever heeft ervoor gekozen om het huurrecht onder te verdelen in (ver)huur van roerende zaken (zoals een auto of een machine) en onroerende zaken (een woning of een bedrijfspand). De (ver)huur van onroerende zaken is weer onderverdeeld in verschillende regimes: woonruimte, bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. In het ene regime komt er een grote mate van bescherming toe aan de huurder (er mag niet ten gunste van de huurder van de wettelijke bepalingen worden afgeweken) en het andere regime is juist heel vrijblijvend geregeld. Onder wel regime vult uw activiteit? Is het voor u verstandig om voor een ander regime te kiezen? Staat u in uw recht om de huurovereenkomst te beëindigen? Een bijtijds juridisch advies zorgt voor helderheid en voorkomt conflicten.

Uw klant weigert te betalen of u heeft een rekening ontvangen waar u het niet mee eens bent; incassokwesties zijn een grote bron van ergernis bij de betrokkenen. LEFF advocaten ontzorgt u daarbij. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor rechttoe rechtaan vorderingen, maar juist bij een ‘complexere’ vordering bent u bij LEFF advocaten op het juiste adres. Geen standaard sommatiebrieven, maar maatwerk. Daarnaast helpen wij uw onderneming met het inrichten van uw debiteurensysteem (inhoud van de onderliggende overeenkomst, relevante bepalingen in de algemene voorwaarden, wijze van facturering en inhoud van betalingsherinneringen c.q. sommatiebrieven) waardoor eventuele toekomstige incassogeschillen op de meest adequate wijze kunnen worden beslecht.

Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Als ondernemer wordt u van meet af aan geconfronteerd met belangrijke keuzes. Welke ondernemingsstructuur kiest u, heeft u statuten nodig, hoe richt u uw maatschapsovereenkomst in? Maar ook daarna ben je als ondernemer verantwoordelijk voor het maken van belangrijke keuzes. Dit maakt het ondernemerschap ook zo leuk. LEFF advocaten staat u graag bij als loyale sparringpartner die proactief met u meedenkt om van uw onderneming een (nog) groter succes te maken.

LEFF advocaten - Expertise Onderneming en arbeid

ONDERNEMING EN ARBEID

Elke ondernemer heeft te maken met ondernemingsrecht. Direct al bij het opstarten van een onderneming worden er belangrijke keuzes gemaakt. Welke ondernemingsstructuur kiest u, heeft u statuten nodig, neemt u personeel in dienst?

LEFF advocaten staat u met raad en daad bij in de verschillende gebieden van het ondernemingsrecht. Door proactief met u mee te denken, is LEFF advocaten de ideale sparringpartner van uw onderneming.

Het arbeidsrecht is constant aan wijziging onderhevig. Voor een werkgever de belangrijke taak hier strategisch mee om te gaan. Voor de werknemer is het van belang dat diens rechten blijvend worden gerespecteerd. Of het nu gaat om een ontslagkwestie, een reorganisatie, een overname of een re-integratie; LEFF advocaten beschikt over specialistische kennis en (proces)ervaring en adviseren u daar waar nodig.

In de wet- en regelgeving wordt veel waarde toegekend aan contractsvrijheid. Partijen zijn in beginsel vrij af te spreken wat zij willen en met wie zij dat willen. Soms worden afspraken duidelijk vastgelegd in een overeenkomst of contract, maar het komt ook voor dat er niets op schrift is gesteld maar dat er wel verbintenissen tussen partijen bestaan. LEFF advocaten adviseert u graag bij uw vragen rondom contracten, maar adviseert u nog liever voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst. Problemen voorkomen is immers beter dan genezen.

De ervaring leert dat er zowel bij huurders als bij verhuurders onduidelijkheid kan bestaan over hun rechtspositie. De wetgever heeft ervoor gekozen om het huurrecht onder te verdelen in (ver)huur van roerende zaken (zoals een auto of een machine) en onroerende zaken (een woning of een bedrijfspand). De (ver)huur van onroerende zaken is weer onderverdeeld in verschillende regimes: woonruimte, bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. In het ene regime komt er een grote mate van bescherming toe aan de huurder (er mag niet ten gunste van de huurder van de wettelijke bepalingen worden afgeweken) en het andere regime is juist heel vrijblijvend geregeld. Onder wel regime vult uw activiteit? Is het voor u verstandig om voor een ander regime te kiezen? Staat u in uw recht om de huurovereenkomst te beëindigen? Een bijtijds juridisch advies zorgt voor helderheid en voorkomt conflicten.

Uw klant weigert te betalen of u heeft een rekening ontvangen waar u het niet mee eens bent; incassokwesties zijn een grote bron van ergernis bij de betrokkenen. LEFF advocaten ontzorgt u daarbij. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor rechttoe rechtaan vorderingen, maar juist bij een ‘complexere’ vordering bent u bij LEFF advocaten op het juiste adres. Geen standaard sommatiebrieven, maar maatwerk. Daarnaast helpen wij uw onderneming met het inrichten van uw debiteurensysteem (inhoud van de onderliggende overeenkomst, relevante bepalingen in de algemene voorwaarden, wijze van facturering en inhoud van betalingsherinneringen c.q. sommatiebrieven) waardoor eventuele toekomstige incassogeschillen op de meest adequate wijze kunnen worden beslecht.

Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Als ondernemer wordt u van meet af aan geconfronteerd met belangrijke keuzes. Welke ondernemingsstructuur kiest u, heeft u statuten nodig, hoe richt u uw maatschapsovereenkomst in? Maar ook daarna ben je als ondernemer verantwoordelijk voor het maken van belangrijke keuzes. Dit maakt het ondernemerschap ook zo leuk. LEFF advocaten staat u graag bij als loyale sparringpartner die proactief met u meedenkt om van uw onderneming een (nog) groter succes te maken.

WERK EN INKOMEN

Geld maakt niet altijd gelukkig. Maar problemen met uw werk en/of uw inkomen maken zeker niet gelukkig. Onder inkomen verstaan wij niet enkel de opbrengst uit arbeid, maar ook uit uw onderneming, onroerend goed of een andere wijze waar u uw vermogen mee opbouwt. LEFF advocaten heeft veel ervaring op het gebied van het arbeids-, ondernemings- en het sociale zekerheidsrecht.

LEFF advocaten - Expertise Werk en inkomen

Het arbeidsrecht is constant aan wijziging onderhevig. Voor een werkgever de belangrijke taak hier strategisch mee om te gaan. Voor de werknemer is het van belang dat diens rechten blijvend worden gerespecteerd. Of het nu gaat om een ontslagkwestie, een reorganisatie, een overname of een re-integratie; LEFF advocaten beschikt over specialistische kennis en (proces)ervaring en adviseren u daar waar nodig.

Uw klant weigert te betalen of u heeft een rekening ontvangen waar u het niet mee eens bent; incassokwesties zijn een grote bron van ergernis bij de betrokkenen. LEFF advocaten ontzorgt u daarbij. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor rechttoe rechtaan vorderingen, maar juist bij een ‘complexere’ vordering bent u bij LEFF advocaten op het juiste adres. Geen standaard sommatiebrieven, maar maatwerk. Daarnaast helpen wij uw onderneming met het inrichten van uw debiteurensysteem (inhoud van de onderliggende overeenkomst, relevante bepalingen in de algemene voorwaarden, wijze van facturering en inhoud van betalingsherinneringen c.q. sommatiebrieven) waardoor eventuele toekomstige incassogeschillen op de meest adequate wijze kunnen worden beslecht.

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen waarop mensen in Nederland aanspraak kunnen maken. Daarbij gaat het veelal om inkomen en/of verzorging tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en pensioen. Ons sociale zekerheidsstelsel is door de vele wetten en richtlijnen ingewikkeld en wordt uitgevoerd door verschillende instanties (zoals het UWV of de lokale Gemeente). Wij hebben ruime ervaring in het adviseren van ondernemers en particulieren over sociale verzekeringsaspecten. Indien nodig dan treden wij op in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures.

WERK EN INKOMEN

Geld maakt niet altijd gelukkig. Maar problemen met uw werk en/of uw inkomen maken zeker niet gelukkig. Onder inkomen verstaan wij niet enkel de opbrengst uit arbeid, maar ook uit uw onderneming, onroerend goed of een andere wijze waar u uw vermogen mee opbouwt. LEFF advocaten heeft veel ervaring op het gebied van het arbeids-, ondernemings- en het sociale zekerheidsrecht.

LEFF advocaten - Expertise Werk en inkomen

Het arbeidsrecht is constant aan wijziging onderhevig. Voor een werkgever de belangrijke taak hier strategisch mee om te gaan. Voor de werknemer is het van belang dat diens rechten blijvend worden gerespecteerd. Of het nu gaat om een ontslagkwestie, een reorganisatie, een overname of een re-integratie; LEFF advocaten beschikt over specialistische kennis en (proces)ervaring en adviseren u daar waar nodig.

Uw klant weigert te betalen of u heeft een rekening ontvangen waar u het niet mee eens bent; incassokwesties zijn een grote bron van ergernis bij de betrokkenen. LEFF advocaten ontzorgt u daarbij. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor rechttoe rechtaan vorderingen, maar juist bij een ‘complexere’ vordering bent u bij LEFF advocaten op het juiste adres. Geen standaard sommatiebrieven, maar maatwerk. Daarnaast helpen wij uw onderneming met het inrichten van uw debiteurensysteem (inhoud van de onderliggende overeenkomst, relevante bepalingen in de algemene voorwaarden, wijze van facturering en inhoud van betalingsherinneringen c.q. sommatiebrieven) waardoor eventuele toekomstige incassogeschillen op de meest adequate wijze kunnen worden beslecht.

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen waarop mensen in Nederland aanspraak kunnen maken. Daarbij gaat het veelal om inkomen en/of verzorging tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en pensioen. Ons sociale zekerheidsstelsel is door de vele wetten en richtlijnen ingewikkeld en wordt uitgevoerd door verschillende instanties (zoals het UWV of de lokale Gemeente). Wij hebben ruime ervaring in het adviseren van ondernemers en particulieren over sociale verzekeringsaspecten. Indien nodig dan treden wij op in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures.

LEFF advocaten - Expertise aansprakelijkheid en verzekering

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht zijn nauw verbonden met elkaar. Of u nu zelf schade veroorzaakt of slachtoffer bent, er zal vaak een verzekeringsmaatschappij aan te pas moeten komen. Juist in deze rechtsgebieden is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium een specialist in de armen te nemen. LEFF advocaten ontzorgt u graag bij uw aansprakelijkheids- en verzekeringsvraagstukken.

De wetgever heeft als uitgangspunt genomen dat ieder in beginsel zelf zijn eigen schade dient te dragen. In het aansprakelijkheidsrecht wordt een uitzondering gemaakt op deze hoofdregel door het herstel of de compensatie van gelden schade te regelen. Uitspraken zoals ‘waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt’ en ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ blijken helaas dagelijkse praktijk. Schade kan op verschillende manieren worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door uw eigen handelen, het handelen in strijd met de wet, het niet nakomen van een afspraak of schending van een zorgplicht. Heeft u door toedoen van een ander schade geleden of bent u zelf (al dan niet in het kader van uw beroep) aansprakelijk gesteld? LEFF advocaten heeft de ervaring en kunde om uw belangen optimaal te behartigen.

In de praktijk komt het met grote regelmaat voor dat verzekeraar zich beroept op de kleine lettertjes om uw schadeclaim af te wijzen. Zelfs als u denkt goed verzekerd te zijn tegen allerlei voorkomende schadesituaties, zoals: inbraak, brand, waterschade of arbeidsongeschiktheid. De gevolgen hiervan kunnen voor u en/of uw onderneming enorm zijn. LEFF advocaten heeft de expertise in huis om u succesvol bij te staan. Zij adviseren u ook in de voorfase van verzekeringsrecht gerelateerde vraagstukken. Samen brengen we de risico’s van u of uw onderneming in kaart om deze vervolgens zo goed mogelijk af te dekken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

LEFF advocaten - Expertise aansprakelijkheid en verzekering

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht zijn nauw verbonden met elkaar. Of u nu zelf schade veroorzaakt of slachtoffer bent, er zal vaak een verzekeringsmaatschappij aan te pas moeten komen. Juist in deze rechtsgebieden is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium een specialist in de armen te nemen. LEFF advocaten ontzorgt u graag bij uw aansprakelijkheids- en verzekeringsvraagstukken.

De wetgever heeft als uitgangspunt genomen dat ieder in beginsel zelf zijn eigen schade dient te dragen. In het aansprakelijkheidsrecht wordt een uitzondering gemaakt op deze hoofdregel door het herstel of de compensatie van gelden schade te regelen. Uitspraken zoals ‘waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt’ en ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ blijken helaas dagelijkse praktijk. Schade kan op verschillende manieren worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door uw eigen handelen, het handelen in strijd met de wet, het niet nakomen van een afspraak of schending van een zorgplicht. Heeft u door toedoen van een ander schade geleden of bent u zelf (al dan niet in het kader van uw beroep) aansprakelijk gesteld? LEFF advocaten heeft de ervaring en kunde om uw belangen optimaal te behartigen.

In de praktijk komt het met grote regelmaat voor dat verzekeraar zich beroept op de kleine lettertjes om uw schadeclaim af te wijzen. Zelfs als u denkt goed verzekerd te zijn tegen allerlei voorkomende schadesituaties, zoals: inbraak, brand, waterschade of arbeidsongeschiktheid. De gevolgen hiervan kunnen voor u en/of uw onderneming enorm zijn. LEFF advocaten heeft de expertise in huis om u succesvol bij te staan. Zij adviseren u ook in de voorfase van verzekeringsrecht gerelateerde vraagstukken. Samen brengen we de risico’s van u of uw onderneming in kaart om deze vervolgens zo goed mogelijk af te dekken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

STRAFRECHT EN BESTUURSRECHT

De overheid. Een machtig apparaat dat bepaalde rechten aan ons toekent, maar ook bepaalde plichten aan ons oplegt. Eenieder heeft ermee te maken. Of u nu een vergunning wenst te verkrijgen, er een (bestuurlijke)sanctie aan u wordt opgelegd of u als verdachte van een strafbaar feit wordt aangemerkt. LEFF advocaten komt voor u en uw belangen op.

LEFF_advocaten-website_strafrecht

LEFF advocaten behandelt strafzaken in alle soorten en maten. Van geweldszaken (mishandeling, openlijk geweld, doodslag of moord) tot drugszaken. Van vermogensdelicten (diefstal, heling en witwassen) tot aan verkeersfeiten (rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, verlaten plaats ongeval of roekeloos rijden). Ook voor zedenzaken of andere strafzaken kunt u bij ons terecht. Daarnaast heeft LEFF advocaten ervaring met procedures die samenhangen met het strafproces. U kunt daarbij denken aan procedures omtrent de teruggave van inbeslaggenomen goederen, TBS, ISD, ontnemingsprocedures en procedures omtrent de teruggave van een rijbewijs.

Het rechtsgebied dat de regels en procedures beschrijft die gelden tussen de burger en de overheid of tussen het bedrijfsleven wordt ook wel het bestuursrecht genoemd. Het bestuursrecht omvat behalve het algemene omgevingsrecht ook wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen en subsidies en regels van openbare orde. Bestuursorganen mogen onder omstandigheden boetes aan u en/of uw onderneming opleggen. Daar waar eerder de strafrechter zijn oordeel velde over normovertredingen dient men zich nu bij de bestuursrechter te verweren. Ook het verhalen van planschade op de overheid behoort tot het bestuursrecht.

Bij het bestuursrecht geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. Wie een rechtsmiddel wil instellen heeft daarvoor geen advocaat nodig. Het is vaak wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Het bestuursrecht is door de vele wetten en richtlijnen ingewikkeld. Met de hulp van LEFF advocaten kunt u uw positie in het bestuursrecht optimaliseren.

STRAFRECHT EN BESTUURSRECHT

De overheid. Een machtig apparaat dat bepaalde rechten aan ons toekent, maar ook bepaalde plichten aan ons oplegt. Eenieder heeft ermee te maken. Of u nu een vergunning wenst te verkrijgen, er een (bestuurlijke)sanctie aan u wordt opgelegd of u als verdachte van een strafbaar feit wordt aangemerkt. LEFF advocaten komt voor u en uw belangen op.

LEFF_advocaten-website_strafrecht

LEFF advocaten behandelt strafzaken in alle soorten en maten. Van geweldszaken (mishandeling, openlijk geweld, doodslag of moord) tot drugszaken. Van vermogensdelicten (diefstal, heling en witwassen) tot aan verkeersfeiten (rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, verlaten plaats ongeval of roekeloos rijden). Ook voor zedenzaken of andere strafzaken kunt u bij ons terecht. Daarnaast heeft LEFF advocaten ervaring met procedures die samenhangen met het strafproces. U kunt daarbij denken aan procedures omtrent de teruggave van inbeslaggenomen goederen, TBS, ISD, ontnemingsprocedures en procedures omtrent de teruggave van een rijbewijs.

Het rechtsgebied dat de regels en procedures beschrijft die gelden tussen de burger en de overheid of tussen het bedrijfsleven wordt ook wel het bestuursrecht genoemd. Het bestuursrecht omvat behalve het algemene omgevingsrecht ook wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen en subsidies en regels van openbare orde. Bestuursorganen mogen onder omstandigheden boetes aan u en/of uw onderneming opleggen. Daar waar eerder de strafrechter zijn oordeel velde over normovertredingen dient men zich nu bij de bestuursrechter te verweren. Ook het verhalen van planschade op de overheid behoort tot het bestuursrecht.

Bij het bestuursrecht geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. Wie een rechtsmiddel wil instellen heeft daarvoor geen advocaat nodig. Het is vaak wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Het bestuursrecht is door de vele wetten en richtlijnen ingewikkeld. Met de hulp van LEFF advocaten kunt u uw positie in het bestuursrecht optimaliseren.

LEFF advocaten - Logo

Waldeck Pyrmontsingel 77
6524 BA Nijmegen
T 024 – 200 67 17
F 024 – 744 01 65
E info@leffadvocaten.nl

M Anne Winters 06 – 4318 0220
E anne@leffadvocaten.nl

M Piet Janssen 06 – 8242 9686
E piet@leffadvocaten.nl

M Thom Hermens 06 – 8243 4385
E thom@leffadvocaten.nl